Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta rozpoczyna się wywiadem. Prosimy przypomnieć sobie historię chorobową m.in. stare dolegliwości, urazy operacje. Jęsli Państwo posiadacie aktualne badania obrazowe (RTG, Rezonans) to proszę zabrać na pierwszą wizytę. Ponadto należy zadbać o wygodną niekrępującą bieliznę.